Özelleştirme Uygulamaları Sebebiyle 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi Kapsamında
İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personel Sorgu Ekranı
TC  Kimlik No:    
Güvenlik Kodu:  
Güvenlik Kodu:  
Açıklanan sonuçlar bilgi mahiyetinde olup herhangi bir amaçla kullanılamaz.  Devlet Personel Başkanlığı kayıtları esastır.
Görev yapacağınız birim, teklif edildiğiniz kurum tarafından belirlenecektir.
DPB İletişim : 0312 - 408 70 00