Devlet Personel Baskanligi
Kamu Yönetimi Teskilatlanmasina Ilskin Temel Kanunlar
Temel Devlet Fonksiyonlarina Göre Kamu Kurumlari
Idare (Bakanliklar,Bagli, Ilgili, Iliskili, Yüksekögretim  K. , TSK,Mahalli Idareler
Alfabetik Olarak Kamu Kurum ve Kuruluslari
Bütçelerine Göre Kamu Kurum ve Kuruluslari
Yüksekögretim Kuruluslari
Mahalli I., Il Özel I. , Belediyeler ve Mahalli I.Birlikleri
Kamu Iktisadi Tesebbüsleri
Ayri Tüzel Kisiligi Olan Kuruluslar
Anayasal Kuruluslar
Kamu Kurumu Niteligindeki Meslek Kuruluslari
Kamuya Yararli Dernekler

Teskilatlanmaya Iliskin Baskanligimiz Görüsleri
 
 
 
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK  KURULUŞLARI
   
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
  Statüsü : MESLEK KURULUŞU
Açıklama : Anayasanın 135 inci maddesiyle düzenlenmiş olup belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kanunla kurulan, organları kendi üyeleri tarafından, kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir. Devletin idari ve mali denetimine tabidir.
 Teşkilat Kanun Sayısı : _
Bütçesi :  
  217 S. Khk 2. Md. Bent :      
  Tüzel Kişilik  :   Anayasal Kuruluş :
  Teşkilat Şeması : İnternet Sitesine Bakınız    
  Hizmet Birimleri Sayısal Verileri   İnternet Sitesine Bakınız    
  Personel İstihdam Türleri :
  İnternet Adresi :    
  Adres :
  Liste : Mevcut Liste
 

   
Ana Sayfa    Hakkımızda       Linkler        e-Mevzuat         İletişim Bilgi Sistemleri ve İstatistik Daire Başkanlığı
Her hakkı saklıdır. © 2014