Devlet Personel Baskanligi
Kamu Yönetimi Teskilatlanmasina Ilskin Temel Kanunlar
Temel Devlet Fonksiyonlarina Göre Kamu Kurumlari
Idare (Bakanliklar,Bagli, Ilgili, Iliskili, Yüksekögretim  K. , TSK,Mahalli Idareler
Alfabetik Olarak Kamu Kurum ve Kuruluslari
Bütçelerine Göre Kamu Kurum ve Kuruluslari
Yüksekögretim Kuruluslari
Mahalli I., Il Özel I. , Belediyeler ve Mahalli I.Birlikleri
Kamu Iktisadi Tesebbüsleri
Ayri Tüzel Kisiligi Olan Kuruluslar
Anayasal Kuruluslar
Kamu Kurumu Niteligindeki Meslek Kuruluslari
Kamuya Yararli Dernekler

Teskilatlanmaya Iliskin Baskanligimiz Görüsleri
 
 
     
DEVLET TEŞKİLATLANMASINA İLİŞKİN TEMEL KANUNLAR
   
   
  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
  3046 Sayılı "Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında Kanun"
  1739 Sayılı "Milli Eğitim Temel Kanunu"
  5018 Sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu"
  5436 Sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun Ve KHK'larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"
  2547 Sayılı "Yükseköğretim Kanunu"
  2809 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu"
  124 Sayılı "Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname "
  5442 Sayılı "İl İdaresi Kanunu"
  5216 Sayılı "Büyükşehir Belediyesi Kanunu"
  5302 Sayılı "İl Özel İdaresi Kanunu"
  5355 Sayılı "Mahalli İdare Birlikleri Kanunu"
  5393 Sayılı "Belediye Kanunu"
  442 Sayılı "Köy Kanunu"
  189 Sayılı "Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"
  233 Sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"
  5188 Sayılı "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"
  659 sayılı "Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname"
     
 
   
Ana Sayfa    Hakkımızda       Linkler        e-Mevzuat         İletişim Bilgi Sistemleri ve İstatistik Daire Başkanlığı
Her hakkı saklıdır. © 2014