Lütfen Sisteme Giriş Yapınız
Tüm Kamu Personel Alım İlanları
16/04/2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/4 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak bütün personel alım ilanları, ilgili mevzuatında öngörülen ilan yöntemlerine ek olarak Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde de ilan edilecektir. 

Kamu kurum ve kuruluşları, personel alım ilanlarının yayımlanma tarihinden en az beş gün önce Devlet Personel Başkanlığı E-Uygulama sayfasında yer alan personel alımı / ilan girişi kısmına ilana ilişkin bilgiler ile birlikte yayımlanacak ilan metnini gireceklerdir. İlanların bildirilmesi usulüne ilişkin esaslar Başkanlığımızca duyurulacaktır.  
2014/4 Sayılı Başbakanlık genelgesine ulaşmak için tıklayınız.  
Personel Alımı Uygulamasına Giriş Açıklamaları
Kariyer Meslek Atamaları
Kamu kurum ve kuruluşlarının kariyer mesleklere atadığı adaylara ait bilgilerin E-Uygulama sistemi üzerinden Başkanlığımıza bildirilmesine ilişkin bölüm hizmete girmiştir.
E-Uygulama Web Sorumlusu

Kamu Personel Seçme Sonuçları kullanılarak yapılacak olan yerleştirme İşlemlerine ait uygulamaya giriş yapabilmeleri için,  “Web Sorumlusu”na ait bilgilerini Devlet Personel Başkanlığının http://euygulama.dpb.gov.tr/DPB_yetki/DPB_Kullanici_Basvuru.aspx internet adresindeki bilgi alanlarını eksiksiz doldurulması suretiyle on-line olarak girecek ve ayrıca çıktısını alarak resmi yazı ekinde göndereceklerdir.

Resmi yazının Devlet Personel Başkanlığına ulaşmasını müteakip, bu kurumun web sorumlusunun elektronik posta adresine şifre bilgileri on-line gönderilecek olup ilgili web sorumlusu KPSS işlemlerini gerçekleştirecektir.

Not:Web sorumluları, E-Uygulamadaki tüm uygulamalar için aynıdır. KPSS bölümüne giriş yapamayan web sorumluları, kullanıcı işlemleri(kullanıcılar) bölümünü kullanarak kendilerine KPSS uygulaması için yetki vermelidirler.