Lütfen Sisteme Giriş Yapınız
Web Sorumlusu Olmayan Kurumlarin Dikkatine

Uygulamaya giriş yapabilmeleri için,  “Web Sorumlusu”na ait bilgilerini Devlet Personel Başkanlığının http://euygulama.dpb.gov.tr/DPB_yetki/DPB_Kullanici_Basvuru.aspx internet adresindeki bilgi alanlarını eksiksiz doldurulması suretiyle on-line olarak girecek ve ayrıca çıktısını alarak resmi yazı ekinde göndereceklerdir.

Resmi yazının Devlet Personel Başkanlığına ulaşmasını müteakip, bu kurumun web sorumlusunun elektronik posta adresine şifre bilgileri on-line gönderilecektir.

Not:Web sorumluları, E-Uygulamadaki tüm uygulamalar için aynıdır.

Özelleştirme Uygulaması Sebebiyle 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi Kapsamında Pozisyon Talebi

Özelleştirme uygulaması sebebiyle 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsaminda 'idari büro görevlisi' ve 'idari destek görevlisi' ünvanlı sözleşmeli pozisyon talebi bildirmek için DPB E-Uygulama http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/DPB_yetki_login.aspx sistemine giris yaptiktan sonra sayfamızda yer alan 3713 Sayılı Terörle Mücadele uygulaması içerisinden giriş yapılması gerekmektedir. Uygulamaya giriş yapmadan önce program içinde yer alan KAYIT YAPMADAN ÖNCE OKUYUNUZ!!! alanını okuyarak giriş yapmanız gerekmektedir.

3713 Sayılı Kanun Kapsamında Personel Talepleri

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında, 2018 yılından önce e-uygulama sistemine personel talep girişi yapan kamu kurum ve kuruluşlarının bu talepleri dikkate alınmayacağından, hizmet ihtiyacı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının 2018 yılı için e-uygulama sistemi üzerinden yeniden personel talebinde bulunması gerekmektedir.

2828 Sayılı Kanun Yıllık Bildim Ekranı Açıklama

1-Yıllık bildirimler için özel bir ekran açılmayacak olup, bildirimler yerleştirme bildirimi kısmından yapılacaktır. Bildirimlerin yapılması için son tarih 8 Nisan 2016’dır.
2- Yerleştirme bildirimi kısmından “Bütün dönemler” ve “Görevde” kısımları seçilerek sorgulama yapılacak ve ekrana bilgileri gelen personelin durumunda bir değişiklik meydana gelmişse güncelleme yapılacaktır. Ekrana gelen personellerin durumunda herhangi bir değişiklik yoksa (ekrana gelen bütün personel zaten halen kurumda istihdam edilmekte ise) ekranda herhangi bir güncelleme yapılmayacaktır.
3- Kurumda halen istihdam edilmekle birlikte, başka bir kadroya ataması yapılan personelin durumu kurumun şahsa bağlı kadrolarında gerekli azaltımın yapılabilmesi amacıyla ekranda konu ile ilgili olarak yer alan uygun seçenek seçilmek suretiyle güncellenecektir.
4-Yapılan bildirimle ilgili Başkanlığımıza herhangi bir yazı gönderilmeyecektir.

Avukat Bildirimine ilişkin

Genel Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesi çerçevesinde Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği çıkaran kamu kurumları “avukat” atama bildirimde bulunmaları gerekmektedir.
Bu doğrultuda, Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği çıkarmayan; merkezi yerleştirme kapsamında “avukat” alımı gerçekleştiren kamu kurumlarının Kariyer / Avukat bölümüne “avukat” atama bildirimi yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Merkezi Yerleştirmeler için bildirimlerin yapılması “KPSS İşlemleri” bölümünden gerçekleşmektedir.

Yurtdışı Eğitim Kontenjan Talepleri

DEVLET MEMURLARININ YURTDIŞI EĞİTİMİ İÇİN KONTENJAN TALEP EDİLME SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Kurumların bütçe olanaklarıyla 2017 mali yıl içinde gelecek mali yıl içinde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına ve/veya Dışişleri Bakanlığınca bildirilen uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek istedikleri Devlet memurlarına ilişkin önerilerini, en geç Mart ayı sonuna Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gov.tr adresli internet sayfasından “DPB e-Uygulama” başlığının “Eğitim Uygulamaları” bölümünde yer alan “Yurtdışı Eğitim Kontenjan Talebi” alanına girmeleri gerekmektedir.

Söz konusu önerilerde, gönderilmek istenen Devlet memurlarının sayısı, sınıfı, yaptırılacak eğitim veya öğrenim konu ve süresi ile gönderilecek ülkenin adının yer aldığı bilgiler eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

Kurumların bakanlar Kurulu Kararı eki (III) sayılı cetvelde yer alan Uluslar arası Kuruluşlarda staj yapmak amacıyla gönderecekleri Devlet memurlarına ilişkin kontenjan taleplerini (II) sayılı cetvelde bildirmeleri gerekmektedir.

Kurumların (I) sayılı cetvele ilişkin önerilerinde yer alan eğitim veya öğrenim konularından daha fazla yararlanabilmeleri için, aynı hizmet sınıfı ve aynı sürelerde yer alan taleplerinin tek bir satırda düzenlenmesi ve bu taleplerde yer alan sayı ve ülkelerin de yine aynı satırda birleştirilmesi önemli bulunmaktadır.

Kontenjan talep önerilerinde tespit edilecek konular, kurumların eğitim planlarına, stratejik amaç ve hedeflerine, vizyonlarına uygun şekilde spesifik olarak belirlenmeli ve eğitim konularının personelin görev alanı ile doğrudan ilgili olması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Yukarıda bahsedilen internet adresinden yapılan kontenjan talepleri onaylandıktan sonra yazdırılarak ayrıca resmi yazı eki olarak Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Her mali yıl için kontenjan talep edilme süresi içinde ayrıca daha önce gönderilenlerden bir önceki yılda yurda geri dönen memurlara ilişkin bilgilerin de, kontenjan talebi ile birlikte www.dpb.gov.tr internet adresinde yer alan DPB e- Uygulama başlığı altındaki “Eğitim Uygulamaları” kısmına girilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgiler, kurumlara kontenjan tahsis edilme sürecinde önemli bir değerlendirme kriteri olarak göz önünde bulundurulacak olup, bu bilgilerin doğru girilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Dikkatine!

Bilindiği üzere, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde; Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri ile umumi personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak Devlet Personel Başkanlığının görevleri arasında sayılmıştır.

Bu görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi Başkanlığımızca kamu kurumlarının on-line olarak hizmetine açılan uygulamalara istenen verilerin tam ve zamanında girilmesiyle mümkün olacaktır.

Birçok kamu kurumuyla yapılan protokol çerçevesinde web servisler aracılığıyla istenen veriler anlık olarak sağlanarak ilave işgücünden de tasarruf sağlanmıştır. Kamu kurumlarınca talep edilmesi halinde web servisler aracılığıyla veri alma süreci de başlatılabilecektir.

Bu çerçevede, kamu kurumlarınca internet üzerinden web tabanlı hazırlanan DPB e-Uygulamalara Başkanlığımızca talep edilen doğru ve güncel veri girişlerini sağlamayan kamu kurum ve kuruluşlarının DPB e-Uygulamalar üzerinden yapılan taleplerinin yerine getirilmesi engellenecek olup, kamu kurumlarının DPB e-Uygulamalar üzerinden on-line olarak gerçekleştirdikleri birçok uygulamadan dolayı mağduriyet yaşamaması için Başkanlığımızca talep edilen verilerin on-line olarak girişlerinin zamanında ve güncel olarak yapılması gerekmektedir.

Önemle duyurulur

Tüm Kamu Personel Alım İlanları
16/04/2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/4 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak bütün personel alım ilanları, ilgili mevzuatında öngörülen ilan yöntemlerine ek olarak Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde de ilan edilecektir. 

Kamu kurum ve kuruluşları, personel alım ilanlarının yayımlanma tarihinden en az beş gün önce Devlet Personel Başkanlığı E-Uygulama sayfasında yer alan personel alımı / ilan girişi kısmına ilana ilişkin bilgiler ile birlikte yayımlanacak ilan metnini gireceklerdir. İlanların bildirilmesi usulüne ilişkin esaslar Başkanlığımızca duyurulacaktır.  
2014/4 Sayılı Başbakanlık genelgesine ulaşmak için tıklayınız.  
Personel Alımı Uygulamasına Giriş Açıklamaları
Kariyer Meslek Atamaları
Kamu kurum ve kuruluşlarının kariyer mesleklere atadığı adaylara ait bilgilerin E-Uygulama sistemi üzerinden Başkanlığımıza bildirilmesine ilişkin bölüm hizmete girmiştir.
E-Uygulama Web Sorumlusu

Kamu Personel Seçme Sonuçları kullanılarak yapılacak olan yerleştirme İşlemlerine ait uygulamaya giriş yapabilmeleri için,  “Web Sorumlusu”na ait bilgilerini Devlet Personel Başkanlığının http://euygulama.dpb.gov.tr/DPB_yetki/DPB_Kullanici_Basvuru.aspx internet adresindeki bilgi alanlarını eksiksiz doldurulması suretiyle on-line olarak girecek ve ayrıca çıktısını alarak resmi yazı ekinde göndereceklerdir.

Resmi yazının Devlet Personel Başkanlığına ulaşmasını müteakip, bu kurumun web sorumlusunun elektronik posta adresine şifre bilgileri on-line gönderilecek olup ilgili web sorumlusu KPSS işlemlerini gerçekleştirecektir.

Not:Web sorumluları, E-Uygulamadaki tüm uygulamalar için aynıdır. KPSS bölümüne giriş yapamayan web sorumluları, kullanıcı işlemleri(kullanıcılar) bölümünü kullanarak kendilerine KPSS uygulaması için yetki vermelidirler.