Lütfen Sisteme Giriş Yapınız
Avukat Bildirimine ilişkin

Genel Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesi çerçevesinde Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği çıkaran kamu kurumları “avukat” atama bildirimde bulunmaları gerekmektedir.
Bu doğrultuda, Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği çıkarmayan; merkezi yerleştirme kapsamında “avukat” alımı gerçekleştiren kamu kurumlarının Kariyer / Avukat bölümüne “avukat” atama bildirimi yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Merkezi Yerleştirmeler için bildirimlerin yapılması “KPSS İşlemleri” bölümünden gerçekleşmektedir.

Yurtdışı Eğitim Kontenjan Talepleri

Kurumların bütçe olanaklarıyla gelecek mali yıl içinde yurt dışına göndermek istedikleri Devlet memurlarına  ilişkin olarak kontenjan tahsis edilebilmesi için,  kontenjan taleplerini ve bu taleplere ilişkin bilgileri en geç Mart ayı sonuna Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gov.tr adresli internet sayfasından “DPB e-Uygulama” başlığının “Eğitim Uygulaması” bölümünde yer alan “Yurtdışı Eğitim Kontenjan Talebi” alanına girmeleri gerekmektedir. Bundan sonra talepler online olarak alınacaktır. Mart ayının bitiminde sistem kapatılacağından, bu tarihten itibaren kurumların kontenjan taleplerinin  Başkanlığımıza bildirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, her mali yıl için kontenjan talep edilme süresi içinde bir önceki yıla ilişkin yurda geri dönen memurlara ilişkin bilgilerin de, kontenjan talebi ile birlikte www.dpb.gov.tr internet adresinde yer alan DPB e- Uygulama başlığı altındaki “Eğitim Uygulamaları” kısmına girilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgiler, kurumlara kontenjan tahsis edilme sürecinde önemli bir değerlendirme kriteri olarak  göz önünde bulundurulacak olup, bu bilgilerin doğru girilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Dikkatine!

Bilindiği üzere, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde; Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri ile umumi personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak Devlet Personel Başkanlığının görevleri arasında sayılmıştır.

Bu görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi Başkanlığımızca kamu kurumlarının on-line olarak hizmetine açılan uygulamalara istenen verilerin tam ve zamanında girilmesiyle mümkün olacaktır.

Birçok kamu kurumuyla yapılan protokol çerçevesinde web servisler aracılığıyla istenen veriler anlık olarak sağlanarak ilave işgücünden de tasarruf sağlanmıştır. Kamu kurumlarınca talep edilmesi halinde web servisler aracılığıyla veri alma süreci de başlatılabilecektir.

Bu çerçevede, kamu kurumlarınca internet üzerinden web tabanlı hazırlanan DPB e-Uygulamalara Başkanlığımızca talep edilen doğru ve güncel veri girişlerini sağlamayan kamu kurum ve kuruluşlarının DPB e-Uygulamalar üzerinden yapılan taleplerinin yerine getirilmesi engellenecek olup, kamu kurumlarının DPB e-Uygulamalar üzerinden on-line olarak gerçekleştirdikleri birçok uygulamadan dolayı mağduriyet yaşamaması için Başkanlığımızca talep edilen verilerin on-line olarak girişlerinin zamanında ve güncel olarak yapılması gerekmektedir.

Önemle duyurulur

Tüm Kamu Personel Alım İlanları
16/04/2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/4 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak bütün personel alım ilanları, ilgili mevzuatında öngörülen ilan yöntemlerine ek olarak Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde de ilan edilecektir. 

Kamu kurum ve kuruluşları, personel alım ilanlarının yayımlanma tarihinden en az beş gün önce Devlet Personel Başkanlığı E-Uygulama sayfasında yer alan personel alımı / ilan girişi kısmına ilana ilişkin bilgiler ile birlikte yayımlanacak ilan metnini gireceklerdir. İlanların bildirilmesi usulüne ilişkin esaslar Başkanlığımızca duyurulacaktır.  
2014/4 Sayılı Başbakanlık genelgesine ulaşmak için tıklayınız.  
Personel Alımı Uygulamasına Giriş Açıklamaları
Kariyer Meslek Atamaları
Kamu kurum ve kuruluşlarının kariyer mesleklere atadığı adaylara ait bilgilerin E-Uygulama sistemi üzerinden Başkanlığımıza bildirilmesine ilişkin bölüm hizmete girmiştir.
E-Uygulama Web Sorumlusu

Kamu Personel Seçme Sonuçları kullanılarak yapılacak olan yerleştirme İşlemlerine ait uygulamaya giriş yapabilmeleri için,  “Web Sorumlusu”na ait bilgilerini Devlet Personel Başkanlığının http://euygulama.dpb.gov.tr/DPB_yetki/DPB_Kullanici_Basvuru.aspx internet adresindeki bilgi alanlarını eksiksiz doldurulması suretiyle on-line olarak girecek ve ayrıca çıktısını alarak resmi yazı ekinde göndereceklerdir.

Resmi yazının Devlet Personel Başkanlığına ulaşmasını müteakip, bu kurumun web sorumlusunun elektronik posta adresine şifre bilgileri on-line gönderilecek olup ilgili web sorumlusu KPSS işlemlerini gerçekleştirecektir.

Not:Web sorumluları, E-Uygulamadaki tüm uygulamalar için aynıdır. KPSS bölümüne giriş yapamayan web sorumluları, kullanıcı işlemleri(kullanıcılar) bölümünü kullanarak kendilerine KPSS uygulaması için yetki vermelidirler.